Program konference

Čtvrtek 9. 11. 2023

8:30 – 09:00 Registrace, coffee break


Blok 09:00 – 11:00 Víte že, že SmartCities...

  09:00
Úvodní slovo
  09:15
Koncepce SmartCities a MMR, přednáška ke stažení zde
– Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj

Proč se výbor pro životní prostředí musí zabývat dopravou a proč by zvlášť ve středních Čechách měla být doprava chytrá?
přednáška ke stažení zde
- Dan Jiránek, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje

Chytré plánování rozvoje měst, aneb plánování rozvoje města pomocí GIS, přednáška ke stažení zde
- Jaroslav Burian, UPOL, Přf, Katedra geoinformatiky, zástupce vedoucího katedry

Obec každé čtyři kilometry,  aneb rozdrobenost sídel po krajině dává možnost dopravovat se jinak než je zvykem po velkých amerických pláních, přednáška ke stažení zde
– Rút Bízková, spoluzakladatelka Ateliéru Česko a předsedkyně správní rady společnosti ISFOR

Přínosy Světového silničního kongresu pro Česko, přednáška ke stažení zde
– Václav Neuvirt, předseda národního komitetu PIARC

Příspěvek IROP k naplňování konceptu Smarty City v oblasti mobility, přednáška ke stažení zde
– Martin Janda, odbor Řídicího orgánu IROP, garant SC 6.1 IROP


  11:00
Pracovní cíl bloku: Zahájit přípravy soutěže Ceny Víta Brandy pro rok 2024
Úvod, představení komponentu C.4.3. Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.
Téma je představeno na tomto odkaze
– Jaroslav Martinek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Sdílená zóna - úspěšný nástroj zklidnění dopravy a rozvoje veřejných prostranství nyní i v Česku, prezentace ke stažení zde
- Vojtěch Novotný, mobility consultancy & advisory, ČVUT Fakulta dopravní
- Karel Hájek., ČVUT Fakulta stavební

Plány vs. realita podpory městské a aktivní mobility, aneb co jsem se přiučil z Urban Mobility Days, které proběhly v říjnu 2023?
prezentace ke stažení zde
David Michalička, starosta města Říčany

Veřejné prostory vyžadují komplexní řešení. Příklady dobré praxe Ceny Víta Brandy, prezentace ke stažení zde
– Petr Lešek, zakládající partner ateliéru Projektil architekti


  12:00
Pracovní cíl bloku: Zahájit přípravy kampaně Evropský týden mobility 2024

Úvod, představení komponentu C.4.2. Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
Téma je představeno na tomto odkaze
– Jaroslav Martinek, jednatel spolku Partnerství pro městsku mobilitu, z. s.

Marketing z pohledu O2, přednáška ke stažení zde
– zástupce O2 Czech Republic a.s.

Jaký byl Evropský týden mobility 2023? Jaký může být Evropský týden mobility 2024? prezentace ke stažení zde
- Pavla Vidanová, odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP

Podaří se nám propojit Evropský týden udržitelného rozvoje 2024 a Evropský týden mobility 2024?
prezentace ke stažení zde
- Zuzana Huňková, Univerzita Palackého Olomouc, kooordinátorka udržitelného rozvoje

Představení projektu CycleUp
, prezentace ke stažení zde
- Nikola Sedláčková, Česká centra

CarSharing - novinky pro rok 2024, prezentace ke stažení zde
– zástupce společnosti Autonapůl

Co je nového v Třinci?, prezentace ke stažení zde
Leszek Gryga, koordinátor městské mobility v TřinciOběd 13:00 – 13:45


  13:45
Pracovní cíl bloku: Zdůraznit, že bez dat a odborného základu se těžko dají realizovat kampaně

Úvod, představení komponentu C.4.1. Je dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy ve městech, obcích a regionech s ohledem na snižování emisí a dopadu na klima.
Téma je představeno na tomto odkaze
– Jaroslav Martinek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Porovnání denních a nočních bezpečnostních inspekcí z hlediska orientace v dopravním prostoru, přednáška ke stažení zde
-  Josef Kocourek, ČVUT Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů

Kontext návrhu dopravního prostředku budoucnosti, přednáška ke stažení zde
– Václav Jirovský, ČVUT Fakulta dopravní

Realistický pohled  na elektromobilitu ve městě
, přednáška ke stažení zde
– Josef Morkus, Centrum vozidel udržitelné mobility, ČVUT Fakulta strojní

Jak na datově podložená rozhodnutí v oblasti parkování, přednáška ke stažení zde
– Martin Scháno, Jiří Zeisek, ČVUT Fakulta dopravní v Děčíně

Možnosti sběru a vyhodnocení dopravních dat a jejich využití v plánech udržitelné mobility, přednáška ke stažení zde
– Petr Kumpošt, ČVUT Fakulta dopravní

Měření mobility obyvatel pro veřejný sektor, přednáška ke stažení zde
– zástupce O2 Czech Republic a.s.

AirTracker - systém pro monitoring ovzduší, bližší informace zde
– Andrej Pastorek, ČVUT Fakulta dopravní


16:00 – 16:30 coffee break, networking