Konference Citychangers
Úvodní nadpis + video


konferenceo koncepci smart cities, o dopravě, mobilitě a lidském rozměru


Praha sál zastupitelstva Středočeského kraje 9. listopadu 2023

Druhý ročník konference CityChangers chceme věnovat otázkám Koncepce Smart Cities se zaměřením na dopravní infrastrukturu a mobilitu.

Víte že.. koncepce SmartCities:

  • není jen o chytrých technologiích, ale především o chytrém myšlení o využití vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.
  • vede ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury s cílem zkvalitnění života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace).
  • vede k zajištění dopravní infrastruktury více PRO LIDI - ne tolik PRO AUTA, což znamená prosazení základního principu mobility -  tedy pohybu obyvatel bez větších zábran.


Nezapomínejme. Na prvním místě je člověk!

SMART řešení je takové, které má na prvním místě za cíl zlepšení každodenního života jednotlivce, teprve až pak skupiny, obce, města nebo celé země. A přesně tak by mělo být chytré řešení komunikováno. Důvod je jednoduchý – lidé zajímá jen to, co se jich bezprostředně dotýká, a chtějí jen to, co jim osobně přinese konkrétní výhody. Komunikace SMART agendy by proto měla být založená na identifikaci potřeb různých cílových skupin, jež SMART řešení dokážou naplnit. Pokud tedy mají být výhody chytrých řešení vysvětleny samoživitelce na mateřské dovolené, nejspíš k tomu nepomůže příběh o fantastických brýlích pro virtuální realitu. Stejně tak senior z Ústí nad Labem pravděpodobně nezmění názor na SMART agendu jen proto, že vývoj zcela autonomních automobilů je na dobré cestě.

Jsme „země krátkých vzdáleností“, kde je kombinace dopravy po železnici a aktivní mobility logickou volbou. Každá druhá cesta je kratší než čtyři kilometry. S tím souvisí potřeba transformovat stávající dopravní infrastrukturu a proměnit městská prostranství tak, aby více zohlednila potřeby bezemisní dopravy a lidí pohybujících se a setkávajících se ve veřejném prostoru. I o tom je Koncepce Smart Cities. 

Jaroslav Vymazal
Předseda Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.


Konference vede k zamyšlení a přináší podněty ke změnám.

Víte že..

  • způsob řešení dopravy je velmi důležitý, neboť ovlivňuje životní prostředí, atraktivitu města či obce k bydlení a praktický každodenní život lidí.
  • mobilita je komplexní záležitost, a proto si vyžaduje kvalitní, odborný, citlivý a komplexní přístup.

Opravdu ale ...

  • dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury?
  • ctíme základní filosofii plánování ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY více PRO LIDI - ne tolik PRO AUTA?
  • plánujeme s cílem zkvalitnění života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace)?
  • vytváříme k tomu vhodný prostor v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn. 
Citychangers


Projekt je spolufinancován z prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.