Postupně budou přidávány medailónky přednášejících.

Přednášející

Ing. Dan Jiránek
Krajský úřad Středočeského kraje
Předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje
Ing. Rút Bízková
Konzultantka/předsedkyně správní rady ISFOR z.ú., institutu pro Společnost 4.0
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
Česká silniční společnost
Vědecký tajemník, CEO v EDIP s.r.o.
Martin Janda
Ministerstvo pro místní rozvoj
Garant SC 6.1 IROP, odbor Řídicího orgánu IROP
Ing. Jaroslav Martinek
Jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu; národní cyklokoordinátor
Ing. Vojtěch Novotný, Ph. D.
ČVUT Fakulta dopravní
Mobility consultancy & advisory
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph. D.
ČVUT Fakulta stavební
Docent pro obor Architektura a stavitelství
Ing. arch. Petr Lešek
PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Architekt, 1. místopředseda České komory architektů
Mgr. Pavla Vidanová
Ministerstvo životního prostředí
Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph. D.
ČVUT Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Vedoucí Laboratoře bezpečnosti dopravních systémů
Ing. Václav Jirovský, PhD.
ČVUT Fakulta dopravní
Vedoucí Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství
Ing. Josef Morkus, CSc.
ČVUT Fakulta strojní
Centrum vozidel udržitelné mobility, člen spolku Realistická energetika a ekologie
Ing. Martin Scháno
ČVUT Fakulta dopravní
Expert na silniční dopravu
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph. D.
ČVUT Fakulta dopravní
Vedoucí Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy; zástupce vedoucího v Ústavu dopravních systémů
Mgr. Zuzana Huňková
Univerzita Palackého Olomouc
Koordinátorka udržitelného rozvoje
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
UPOL Přírodovědecká fakulta
Docent na katedře geoinformatiky
Stanislav Kutáček
Autonapůl, družstvo
Zakladatel Autonapůl
Mgr. Radovan Oprendek
O2 Czech Republic, a.s.
Manažer O2 Media
Ing. Jiří Zeisek
ČVUT Fakulta dopravní
Expert na silniční dopravu
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Náměstek ministra
Ing. Jaroslav Vymazal
Statutární město Jihlava
Radní pro dopravu
Leszek Gryga
Magistrát města Třince
Specialista na rozvoj udržitelné městské mobility, cyklokoordinátor a referent odboru dopravy
Ing. David Michalička
město Říčany
Starosta
Modul: Přednášející