Téma konference
Jak zaujmout?

Jedním z témat konference je cílená komunikace.  A součástí komunikace má být i vypravování příběhů.
Tak jsme si vybrali píseň TIME od Pink Floyd.

Proč a co má společného s mobilitou?


  • Pořád spěcháme.
  • Denně se rozhodujeme, jak se co nejrychleji dostat z místa na místo.
  • Denně přemýšlíme, který dopravní prostředek bude pro nás v daný moment nejrychlejší,
  • Zapomínáme na to, že když občas nějakou minutu ztratíme, tak tím také můžeme něco získat.
  • Zapomínáme na to, že některé reakce mohou být pomalejší, jiné zase rychlejší.
  • Zapomínáme na to, že slovo udržitelnost je spojená s časem. Možná už nám něco uteklo a už to nejde zastavit, jen zmírnit.
  • Zapomínáme na to, že i my budeme jednou staří..
  • Kolik času už nám uteklo v našich plánech a odhodláních něco změnit?

Překlad písně TIME. Píseň si můžete poslechnout na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=T2LUl9C_Yfk

Time

Čas

Ticking away the moments that make up the dull dayOdtikávají chvíle, které tvoří nudný den
Fritter and waste the hours in an offhand wayJen tak mimochodem tříští a plýtvají hodinami
Kicking around on a piece of ground in your hometownKopají si na kousku země ve vašem městě
Waiting for someone or something to show you the wayČekají na někoho nebo něco, aby ti ukázaly cestu
 
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rainJsem unavený z ležení na slunci, zůstávám doma, abych pozoroval déšť
You are young and life is long and there is time to kill todayTy jsi mladý, život je dlouhý a je čas dnes někoho zabít
And then, one day, you find, ten years have got behind youA pak, jednou, si uvědomíš, že deset let uplynulo
No one told you when to run, you missed the starting gunNikdo ti neřekl, kdy utíkat, propásl jsi start
 
And you run, and you run to catch up with the sun, but it's sinkingA tak utíkáš, utíkáš, abys dohnal slunce, ale to klesá
Racing around to come up behind you againZávodíš, aby ses zas dostal za sebe
The sun is the same in a relative way, but you're olderSlunce je stejné v relativním smyslu, ale ty jsi starší
Shorter of breath, and one day closer to deathJsi kratší o dech, a o jeden den blíž k smrti
 
Every year is getting shorter, never seem to find the timeKaždý rok je kratší, přijde mi, že nikdy nemám čas
Plans that either come to naught or half a page of scribbled linesPlány, které buď zmizí, nebo jsou jen poloviční
Hanging on in quiet desperation is the English wayČekat v tiché zoufalosti, to je anglický způsob
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to sayČas je pryč, píseň skončila, ačkoliv mám ještě co říct
 
Home, home againDoma, zase doma
I like to be here when I canKdyž můžu, jsem tu rád
And when I come home cold and tiredA když přijdu domů zmrzlý a unavený
It's good to warm my bones beside the fireJe dobré ohřát si kosti u krbu
Far away across the fieldTak daleko od toho pole
The tolling of the iron bellVyzvánění železného zvonu
Calls the faithful to their kneesvolá věřící na jejich kolena,
To hear the softly spoken magic spellsaby slyšeli ta šeptaná kouzelná slůvka