Navazující webináře

Program konference bude natolik nabitý, že na akci budou navazovat ještě tři on-line webináře, na kterých půjdeme ještě více do hloubky.

Doporučení pro města vychází ze tří pilířů:

  • 7. 12. 2023 - Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.

  • 13. 12. 2023 - Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí.

  • 14. 12. 2023 - Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí a dopad na klima.

Odkazy a registrace na jednotlivé webináře budou zveřejněné po skončení konference!