Navazující webináře

Program konference byl natolik nabitý, že na akci navazovaly ještě tři on-line webináře, na kterých se šlo ještě více do hloubky.

Přehled webinářů:

  • 7. 12. 2023 - Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.
  • 13. 12. 2023 - Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
  • 14. 12. 2023 - Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí a dopad na klima.