Postupně budou přidávány medailónky přednášejících.

Ing. Martin Scháno

Ing. Martin Scháno

ČVUT Fakulta dopravní

Expert na silniční dopravu

„Když se řekne parkování, většina z nás si představí hledání volného místa, napětí a někdy i frustraci. Na jednu stranu se většina měst potýká s nedostatkem parkovacích míst a následným nelegálním a často i nebezpečným parkováním, na druhou stranu přibývá tlak na přetváření veřejných prostor cestou budování zeleně a podpory pobytové funkce, což vede k redukci parkovacích kapacit. Dopravní experti děčínského pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Praze vám představí jejich přístup k identifikaci a prioritizaci dopravních opatření v oblasti parkování v komplexních a rozsáhlých částech našich měst.“

Medailonek

Vystudoval dopravní systémy a techniku na Fakultě dopravní FD ČVUT v Praze. V nynější době student PhD se specializací na autobusovou dopravu a zaměstnanec Fakulty dopravní zaměřený na spolupráci s obcemi.

 

 

< zpět na přednášející

Modul: Přednášející